Dzierżawa (wynajem) kserokopiarki

Dzierżawa kserokopiarek to coraz bardziej popularna w obrocie gospodarczym forma wynajmu kserokopiarek. Zamiast kupować urządzenie można podpisać umowę dzierżawy kopiarki na podstawie której otrzymujecie Państwo do użytku kserokopiarkę w zamian za comiesięczne opłaty.

Na czym polega dzierżawa kserokopiarki

Dzierżawa kserokopiarkiDzierżawa (wynajem) - to forma odpłatnego wypożyczenia kserokopiarki na czas określony, polegająca na comiesięcznym płaceniu określonego czynszu (bez angażowania środków własnych w jej zakup), przy jednoczesnym zapewnieniu:

 1. bezpłatnego serwisu
 2. bezpłatnego sprzętu zastępczego na wypadek awarii
 3. bezpłatnego materiału eksploatacyjnego


Korzyści z dzierżawy kserokopiarki:

Do najważniejszych korzyści z dzierżawy kserokopiarek można zaliczyć:

 1. najniższy koszt kopii
 2. brak kosztów eksploatacyjnych (poza zużyciem prądu i papieru)
 3. niskie koszta czynszu oparte na partnerskiej umowie (każdorazowo negocjowanej)
 4. bezpłatny serwis oraz dojazd
 5. darmowe materiały eksploatacyjne
 6. bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych
 7. gwarancja, że przez cały okres trwania umowy kopiarka będzie sprawna technicznie
 8. bezpłatny sprzęt zastępczy na wypadek awarii
 9. możliwość odkupienia kopiarki po atrakcyjnej cenie
 10. możliwość wymiany na wydajnieszy technicznie sprzęt
 11. zapewnienie prywatności (zabezpieczenie kopiowanych dokumentów przed osobami trzecimi)
 12. jakość wydruku - dzierżawimy tylko najnowsze i najszybsze kopiarki cyfrowe
 13. zaoszczędzenie na podatkach (miesięczne czynsze są kosztem uzyskania przychodów)